Euro Dollaro giornaliero 23 ottobre 2015

Euro Dollaro giornaliero 23 ottobre 2015

Euro Dollaro giornaliero 23 ottobre 2015